Op deze pagina vindt u informatie over PGB en tarieven voor verschillende diensten.

Bij Thuiszorg & Ondersteuning Maastricht kunt u terecht voor allerlei vormen van hulp en ondersteuning, uiteraard gelden hier andere tarieven en regels voor.
Sommige tarieven zijn in overleg te bespreken indien u bijv. over een P.G.B budget beschikt en onvoldoende budget hebt.

Tarieventabel

Tarieven

Tarieven


Persoonsgebonden budget
Veel van onze zorgdiensten  kunnen worden bekostigd door midden van een P.G.B.
De overheid heeft echter bepaald dat niet elke vorm van hulp bekostigd kan worden vanuit het PGB.
Ondersteuning en hulp bij het computergebruik valt volgens deze definitie niet onder ‘zorg’  en kan daardoor dus niet worden bekostigd uit een P.G.B

Door allerlei bezuinigingsregels is er over het algemeen veel onduidelijkheid ontstaan omtrent de vergoeding van verschillende vormen van zorg.
Wilt u meer weten informatie over Persoonsgebonden budget, klik dan op de onderstaande website van rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget-pgb